ปูนนกแดง ตรานกอินทรี รหัส : C-RED

หมวดหมู่สินค้า: ปูน
รหัส :

แท็ก: insee

15 กันยายน 2563

ผู้ชม 3968 ผู้ชม

ปูนซีเมนต์ผสม อินทรีแดง ผลิตภัณฑ์คุณภาพตามมาตรฐานมอก.80-2550 ปรับสูตรใหม่ 
มีสารเคมีพิเศษ EX85 ที่ช่วยเพิ่มความสามารถในการอุ้มน้ำ อีกทั้งยังพัฒนาเม็ดปูนให้มีคุณสมบัติ การพัฒนากำลังอัดให้สูงขึ้น ทำให้การขึ้นงานฉาบง่าย งานก่อและงานเทแข็งแรง ทนทาน ปูนซีเมนต์ผสม อินทรีแดง เหมาะสำหรับงานก่ออิฐฉาบปูน งานคอนกรีตขนาดเล็ก ที่ไม้ต้อง การกำลังอัดสูง เช่น เสา คาน หรือพื้นขนาดเล็ก ตลอดจนชิ้นส่วนคอนกรีตหล่อสำเร็จ ขนาดเล็ก เช่น เสารั้วขนาดเล็ก บล็อกทางเท้า ฝารางระบายน้ำ เป็นต้น 

ผสมปูนอินทรีแดง ทราย หิน และน้ำสะอาดตามสัดส่วนดังนี้

ประเภทงาน อัตราส่วนผสม(โดยปริมาตร)
  อินทรีแดง ทราย หิน น้ำ
งานคอนกรีตทั่วไป 1 2 4 1
งานก่อผนัง 1 3 - 1
งานฉาบชั้นใน 1 2.5 - 1
งานฉาบชั้นนอก 1 3 - 1

 

 

 

 

 

ปูนซีเมนต์ผสม 


ปูนซีเมนต์ตราอินทรีแดงคือชื่อยี่ห้อใหม่พร้อมคุณภาพของสูตรปรับปรุงใหม่ของ ปูนซีเมนต์ตรานกอินทรี ปูนซีเมนต์ตราอินทรีแดง เป็นปูนซีเมนต์ผสมที่ผลิตขึ้นจาก ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ผสมวัสดุจำพวกหินปูนหรือทราย มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ผสม มอก. 80-2517

ปูนซีเมนต์ตราอินทรีแดง เหมาะสำหรับใช้สำหรับงานปูนฉาบ ปูนก่อ เนื่องจากมีการยืดหดตัวน้อย ทำให้ไม่เกิดรอยแตกร้าว และยังเหมาะสำหรับใช้ทำผลิตภัณฑ์คอนกรีตทั่วไป ที่ต้องรับแรงอัดไม่สูงมากนัก เช่น ซีเมนต์บล็อก ท่อระบายน้ำ โอ่ง กระเบื้องมุงหลังคา เป็นต้น   

สำหรับงานคอนกรีตทั่วไป
ใช้ส่วนผสมปูนซีเมนต์ 350 ก.ก. ต่อคอนกรีต 1 ลูกบาศก์เมตร โดยควบคุมอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ไม่เกิน 0.6 ค่าแรงอัดประลัยของแท่งตัวอย่างคอนกรีตอายุ 28 วัน จะไม่น้อยกว่า 240 กก./ตร.ซม
สำหรับงานปูนก่อ
สำหรับงานก่อผนัง ใช้อัตราส่วน ปูนซีเมนต์:ทราย เป็น 1:3 ถึง 1:4 โดยปริมาตร
สำหรับงานปูนฉาบ
สำหรับงานฉาบผนังใช้ อัตราส่วน ปูนซีเมนต์:ทราย เป็น 1:2.5 ถึง 1:3 โดยปริมาตร

ปริมาณน้ำที่ใช้ผสมขึ้นอยู่กับความชื้นของวัสดุผสม (ทราย), น้ำหนักบรรจุปูนซีเมนต์ตราอินทรีแดง 50 กิโลกรัมต่อถุง

ควรทำความสะอาดผนังก่อนฉาบเพื่อให้ปูนยึดเกาะผนังได้ดีขึ้น
ควรพรมน้ำบนผนังให้ชุ่มก่อนการฉาบผนัง เพื่อป้องกันและลดการแตกร้าว เนื่องจากผนังดูดน้ำจากเนื้อปูนเร็วเกินไป
ระวังอย่าให้ผนังฉาบโดนแดดโดยตรง เพื่อลดการแตกร้าวเนื่องจากอุณหภูมิและการสูญเสียน้ำที่เร็วเกินไป
งานปูนฉาบควรมีการบ่มน้ำต่อเนื่องอย่างน้อย 1-3 วัน โดยการฉีดน้ำบนผนังปูนฉาบให้ชุ่ม เพื่อลดปัญหาการแตกร้าว และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ   พัฒนากำลังอัดของปูนซีเมนต์

ควรเก็บกองปูนไว้ในที่ร่มแห้ง ปราศจากความชื้น
ควรมีอายุการเก็บไม่เกิน 2 เดือน และปูนที่เปิดถุงแล้วควรใช้ให้หมดภายใน 1 - 2 วัน

Engine by shopup.com