ปูนนกเพชร ตรานกอินทรี รหัส : C-PETCH

หมวดหมู่สินค้า: ปูน
รหัส :

แท็ก: insee

15 กันยายน 2563

ผู้ชม 2128 ผู้ชม

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 อินทรีเพชร ผลิตภัณฑ์ คุณภาพตามมาตรฐาน มอก.15-2547 และมาตรฐานอเมริกา ASTM C150 ประเภท 1 เหมาะสำหรับงานคอนกรีต โครงสร้างทั่วไป เช่น ฐานราก พื้น เสา คาน งานคอนกรีตโครงสร้างที่ต้องการกำลังอัดสูง ตลอดจนงานคอนกรีตขนาดใหญ่ เช่น ถนน สะพาน เขื่อน เป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถใช้ได้กับงานผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป เช่น ชิ้นส่วนคอนกรีตหล่อสำเร็จหรือชิ้นส่วนคอนกรีตอัดแรงตลอดจนชิ้นส่วนคอนกรีต ขนาดเล็ก เช่น คอนกรีตบล็อก ท่อคอนกรีต กระเบื้องซีเมนต์ เป็นต้น 

ผสมปูนอินทรีเพชรกับทรายหยาบ หิน และน้ำสะอาดตามสัดส่วนดังนี้

 

ประเภทของคอนกรีต อัตราส่วนผสม(โดยปริมาตร)
  อินทรีเพชร ทรายหยาบ หิน น้ำ
กำลังอัดต่ำ 
(ประมาณ 180 กก./ตร.ซม.)
1 3 4 3/4
กำลังอัดปานกลาง 
(ประมาณ 280 กก./ตร.ซม.)
1 2 3 3/4
กำลังอัดสูง 
(ประมาณ 380 กก./ตร.ซม.)
1 2 2 3/4

 

ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ตราอินทรีเพชร คือชื่อยี่ห้อใหม่ของปูนซีเมนต์ตราเพชร ที่พร้อมด้วยคุณภาพของสูตรปรับปรุงใหม่ ปูนซีเมนต์ตราอินทรีเพชร เป็นปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 (OPC, Ordinary Portland cement) มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานอุตสาหกรรม ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 มอก. 15-2532 และมาตรฐาน ASTM C 150 Type I

ปูนซีเมนต์ตราอินทรีเพชร เป็นผลงานที่เกิดจากการวิจัยและพัฒนาอย่างพิถีพิถัน โดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านซีเมนต์โดยเฉพาะ เหมาะสำหรับใช้งานกับโครงสร้างทุกชนิด งานคอนกรีตเสริมเหล็กที่ต้องการกำลังอัดสูง และงานคอนกรีตทั่วไป เช่น กระเบื้องใยหิน กระเบื้องคอนกรีต รวมทั้งผนัง และผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงต่างๆ

เหมาะสำหรับการใช้ในงานคอนกรีตกำลังอัดสูง เช่นโครงสร้างที่ยื่นออกไปนอกอาคาร หรือพื้นที่รับแรงมาก เพื่อให้ได้ความแข็งแรงตามข้อกำหนด และสะดวกต่อการใช้งาน ควรทดลองหาส่วนผสมและความข้นเหลวที่พอเหมาะกับทรายและหินของแต่ละสถานที่ เสียก่อน โดยทดลองในอัตราส่วน ปูนซีเมนต์:ทรายหยาบ:หิน เป็น 1:2:2 โดยปริมาตร หรือค่าใกล้เคียงกันนี้โดยน้ำหนัก โดยอาจลดอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ (W/C) ลงจาก 0.8 ถึง 0.5 ค่าแรงอัดประลัยของแท่งตัวอย่างคอนกรีตดังกล่าว อายุ 28 วัน จะอยู่ระหว่าง 350-400 ก.ก/ตร.ซม. โดยขึ้นอยู่กับอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ที่ใช้ ซึ่งมากเพียงพอสำหรับโครงสร้างรับน้ำหนักสูงทั่ว

Engine by shopup.com