เหล็ก เอช บีม รหัส : H-BEAM

หมวดหมู่สินค้า: เหล็กเส้น เหล็กรูปพรรณ
รหัส :

14 กันยายน 2563

ผู้ชม 771 ผู้ชม

เหล็กเอชบีม (H-Beam)
เหล็กเอชบีม (H-Beam) เป็นเหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปร้อน

เกรด SS400 ความยาวมาตรฐาน 6 M.

เหมาะสำหรับงานโครงสร้างเ

สา คาน และโครงตึกขนาดใหญ่

Engine by shopup.com